Chinese (Simplified)EnglishHungarianJapaneseKoreanVietnamese

Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn

Phát triển độc lập ngay từ những ngày đầu thành lập, các công trình 36 tham gia tư vấn thiết kế đều có tính thẩm mỹ và ứng dụng cao, mang trong mình hơi thở thời đại

Các lĩnh vực khác

  • Dịch vụ thương mại

    Đóng vai trò quan trọng, góp phần kiện toàn cơ cấu phát triển bền vững cho Công ty, các sản phẩm chúng tôi cung cấp là những sản phẩm tiên tiến, thiết yếu đối với việc thi công công [...]

  • Thi công xây lắp

    36 tự hào là nhà thầu thi công đã và đang thực hiện nhiều công trình lớn trên khắp cả nước. Tất cả các công trình do công ty thi công đều được áp dụng theo tiêu chuẩn chất [...]

  • Đầu tư

    Tư vấn về chủ trương đầu tư, chính sách pháp luật, các bước thực hiện đầu tư dự án, khảo sát và dự báo về tính khả thi của các dự án. [...]

0967154708