Chinese (Simplified)EnglishHungarianJapaneseKoreanVietnamese

Giới thiệu

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành – đa quốc gia xứng tầm quốc tế, mang đậm những bản sắc tốt đẹp của dân tộc Việt Nam

Sứ mệnh

Làm cầu nối kinh tế đa quốc gia, song hành với kiến tạo ra những sản phẩm vượt trội về chất lượng đem lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng

Giá trị cốt lõi

3 KHÔNG

  • Tham lam
  • Không vi phạm
  • Không ngừng học hỏi

6 QUYẾT

  • Thay đổi
  • Yêu thương
  • Chia sẻ
  • Khác biệt
  • Đam mê
  • Sáng tạo
0967154708