Dự án

Tổng thầu trại heo giống 7.500 con - Newhope
Tổng thầu trại heo giống 7.500 con - Newhope
Tổng thầu trại heo giống 7.500 con - Newhope
Tổng thầu trại heo giống 7.500 con - Newhope
Chi tiết dự án

Trại heo giống 7.500 con do Công ty TNHH dịch vụ và chăn nuôi Newhope Thanh Hoá làm chủ đầu tư, đặt tại thôn Tượng Liên , xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá.

Tổng diện tích thi công: 110 ha

Thời gian thi công: 200 ngày