Tin tức công ty

Thuyết trình dự thầu dự án Nhà máy điện năng lương mặt trời Ngọc Lặc

Ngày 26/06/2018, tại văn phòng Công ty CP điện năng lượng tái tạo toàn cầu, buổi thuyết trình dự thầu dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời Ngọc Lặc đã được diễn ra với các đơn vị tham gia dự thầu, bao gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 36, Công ty TNHH MTV Việt Minh, Công ty CP Đầu tư và phát triển năng lượng Bắc Việt.

 

Tại buổi thuyết trình, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng 36 đã trình bày phương án san lấp khu vực thi công xây dựng nhà máy với tổng diện tích 121ha. Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng 36 sẽ phân bố khu vực thi công thành 5 zone thi công đồng thời, độc lập để đảm bảo công tác quản lý công trường, cân bằng đào, đắp trong zone và đảm bảo chi phí và tiến độ tốt nhất.

Đồng thời, công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng 36 cũng sơ lược lại quá trình theo đuổi dự án, những khó khăn trong quá trình tiếp cận và nhấn mạnh "Chúng tôi giữ chữ tín để đưa mình ra Thế giới".

Một số hình ảnh từ buổi thuyết trình:

 

 

 

Tin Nổi bật