Giới thiệu

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

TẦM NHÌN

 

Trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành – đa quốc gia xứng tầm quốc tế, mang đậm những bản sắc tốt đẹp của dân tộc Việt Nam

 

SỨ MỆNH

 

Làm cầu nối kinh tế đa quốc gia, song hành với kiến tạo  ra những sản phẩm vượt trội về chất lượng đem lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

* Ba không:

- Không tham

- Không vi phạm 

- Không ngừng học hỏi

* Sáu quyết

- Thay đổi

- Yêu thương

- Chia sẻ

- Khác biệt

- Đam mê

- Sáng tạo

Tin Nổi bật