Dự án

Công ty TNHH Minato Rubber Việt Nam
Công ty TNHH Minato Rubber Việt Nam
Công ty TNHH Minato Rubber Việt Nam
Công ty TNHH Minato Rubber Việt Nam
Công ty TNHH Minato Rubber Việt Nam
Công ty TNHH Minato Rubber Việt Nam
Công ty TNHH Minato Rubber Việt Nam
Công ty TNHH Minato Rubber Việt Nam
Chi tiết dự án

Do Công ty TNHH Minato Rubber Việt Nam đầu tư, khởi công từ tháng 03/2017 đến tháng 11/2017, Minato Rubber là công ty sản xuất các sản phẩm nhựa và cao su.

Với diện tích 1005 m2 , đặt tại Khu công nghiệp Đồng Văn II, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, dự án góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.