Tin tức nổi bật

Tin tức nổi bật của chúng tôi

Dịch vụ của chúng tôi

Tư vấn thiết kế

Tư vấn thiết kế

Được phát triển độc lập ngay từ những ngày đầu thành lập, những công trình do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 36 tham gia tư vấn thiết kế đều có tính thẩm mỹ và ứng dụng cao, mang trong mình hơi thở thời đại.

CUNG ỨNG VẬT LIỆU

CUNG ỨNG VẬT LIỆU

Lĩnh vực sản xuất và cung ứng vật liệu, thiết bị, các sản phẩm sản xuất công nghiệp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 36 luôn được chú trọng sản xuất và là những sản phẩm thiết yếu đối với việc thi công công trình, đóng vai trò quan trọng, góp phần kiện toàn cơ cấu phát triển bền vững cho Công ty.

Thi công xây lắp

Thi công xây lắp

Tất cả các công trình do công ty thi công đều được áp dụng theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 : 2015 đồng thời luôn đảm bảo về tiến độ và an toàn lao động

Đội ngũ của chúng tôi

Ông Nguyễn Mạnh Tiến

Ông Nguyễn Mạnh Tiến

PGĐ. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 36

Ông Nguyễn Ngọc Quyền

Ông Nguyễn Ngọc Quyền

Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 36

Ông Ngô Văn Tuấn

Ông Ngô Văn Tuấn

PGĐ. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xậy dựng 36

Bà Nguyễn Thị Châm

Bà Nguyễn Thị Châm

PGĐ. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 36

Ông Đào Trung Kiên

Ông Đào Trung Kiên

PGĐ. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 36

Ông Trần Phúc Thành

Ông Trần Phúc Thành

PGĐ. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 36

Nhận xét của khách hàng